Skip to content

"Ταξίδι στα εξωγήινα πετρώματα του ηλιακού μας συστήματος"

Λήξη εγγραφών: 25/05/2022

Έναρξη προγράμματος: Μάιος 2022

ECVET: 3,2

Δίδακτρα: 300€

3 μήνες, 75 διδακτικές ώρες

Ελληνικά

Εξ’ αποστάσεως (e-learning)

Γλώσσα προγράμματος: Ελληνική

Διάρκεια: 75 διδακτικές ώρες, 3 μήνες (3,2 ECVET)

Μέθοδος Εκπαίδευσης: εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω σύγχρονης εκπαιδεύσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ιωάννης Μπαζιώτης (Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

όποιον έχει ενδιαφέρον στο τομέα των ορυκτών και πετρωμάτων, και ειδικότερα σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις για τους μετεωρίτες.

 

Εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι προγράμματος:

Α. Γνώσεις

 • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων
 • Παρατήρηση δειγμάτων σε διαφορετικές κλίμακες
 • Ικανότητα αναγνώρισης ενός μετεωρίτη
 • Ικανότητα διάκρισης ενός μετεωρίτη από ένα γήινο πέτρωμα.

Β. Δεξιότητες

 • Ικανότητα περιγραφής των ορυκτών με βάση τη μακροσκοπική παρατήρηση του δείγματος
 • Ικανότητα περιγραφής της κλάσης του μετεωρίτη

Γ. Ικανότητες

 • Αναγνώριση της αξίας – όχι μόνο επιστημονικής – ενός μετεωρίτη
 • Αντίληψη της σημαντικότητας και του εύρους της αγοράς των μετεωριτών σε Διεθνές και Ελληνικό επίπεδο,
 • Χρήση γνώσης για την αξιοποίηση των μετεωριτών για εμπορικούς σκοπούς.

 

Βασικές Πληροφορίες

Επιστημονική ομάδα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ιωάννης Μπαζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κα Μανιμανάκη Σοφία είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Γεωλογίας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (εξέταση διάρκειας 60 λεπτών με τεστ πολλαπλών επιλογών χωρίς αρνητική βαθμολόγηση).
 • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

Κόστος Συμμετοχής / Εκπτωτική Πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 300 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση των 200 ευρώ πρέπει να καταβληθεί κατά την εγγραφή στο εν λόγω πρόγραμμα προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή και η δεύτερη δόση των 100 ευρώ μέχρι 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καταθέτουν το ανωτέρω ποσό στον παρακάτω λογαριασμό, στον οποίο δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ, αναφέροντας απαραίτητα το όνομά τους και τον κωδικό ΕΛΚΕ του έργου (Κωδικός: 450.0009).

Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό με IBAN GR 2801100400000004001883448

Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Ταξίδι στα εξωγήινα πετρώματα του ηλιακού μας συστήματος”, διάρκειας 75 διδακτικές ώρες -3 μηνών- (3,2 ECVET), το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας E-class ΚΕΔΙΒΙΜ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ιωάννης Μπαζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην επιστήμη των μετεωριτών, στις διαδικασίες χαρακτηρισμού και αξιολόγησης των μετεωριτών στο πεδίο και στο εργαστήριο, στον εξοπλισμό/εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Το παρών πρόγραμμα σκοπεύει να διδάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μελέτη των ορυκτών των μετεωριτών, και γιατί η επιστήμη της γεωλογίας είναι σημαντική για τη βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών διατήρησης ενός μετεωρίτη. Σκοπός του προγράμματος είναι επίσης να δώσει στον διδασκόμενο τις βασικές γνώσεις δημιουργίας κι εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος μέσα από τη γνώση που έχουμε αποκομίσει από την επιστήμη των μετεωριτών, τον εξοπλισμό που απαιτείται ώστε να γίνει ο πρωτογενής χαρακτηρισμός ενός δείγματος (κατά πόσο είναι μετεωρίτης ή όχι), και τις διαδικασίες τεκμηρίωσης ενός πιθανού μετεωρίτη.

 

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό, θα είναι μοναδικό σε Ελληνικό Επίπεδο. Οι άνθρωποι που θα το παρακολουθήσουν θα αποκτήσουν ικανή γνώση σε ένα αντικείμενο, αυτό της αναγνώρισης μετεωριτών και θα τους βοηθήσει, ώστε να «ανοίξουν» μία αγορά στην Ελλάδα που δεν υφίσταται. Θα αποκτήσουν γνώσεις για τη γενική εικόνα του τι είναι μετεωρίτης, πότε είναι σημαντικός και ποια η αξία του. Αυτό θα προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά το ενδιαφέρον όλων για το διάστημα (μετεωρίτες είναι τα υλικά του διαστήματος).

 

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότηταςΔιάρκεια σε ώρεςECVET/ ECTS
1. Ορυκτά – Έμφαση σε αυτά που βρίσκονται σε μετεωρίτες

 

1.1: Ορισμός ορυκτού-Φυσικές Ιδιότητες ορυκτών1,00,04
1.2: Κλίμακα κατά Mohs1,00,04
1.3: Πυριτικά ορυκτά3,00,12
1.4: Οξείδια-Μεταλλικά-Δευτερογενή ορυκτά1,00,04
2. Πετρώματα2.1: Κύκλος των πετρωμάτων1,00,04
2.2: Πυριγενή2,50,10
2.3: Μεταμορφωμένα  πετρώματα1,50,06
2.4: Ιζηματογενή  πετρώματα1,00,04
3. Κομήτες-Αστεροειδείς

 

3.1: Ηλιακό σύστημα κι εξέλιξη1,00,04
3.2: Μετέωρα-Μετεωροειδή-Αστεροειδείς1,50,06
3.3: Κρατήρες και άφιξη μετεωριτών στη Γη1,50,06
3.4: Μετεωρίτες Ανταρκτικής2,00,08
4. Μέθοδοι μελέτης εξωγήϊνων υλικών-Διαδικασίες τεκμηρίωσης

 

4.1: Οπτικό μικροσκόπιο2,00,08
4.2: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο-ηλεκτρονικός μικραναλυτής3,00,12
4.3: Φασματοσκοπία Raman2,00,08
4.4: Διαδικασίες τεκμηρίωσης ενός μετεωρίτη-

Bulletin of the meteoritical Society-Παραδείγματα

4,00,16
5. Μετεωρίτες χονδρίτες5.1: Τυπικοί χονδρίτες (H-L-LL)+Ενστατικοί-Rumuruti-Kakangari8,00,32
5.2: Ανθρακούχοι χονδρίτες (CI-CM-CO-CV-CK-CR-CH-CB)6,00,24
5.3: Πρόσφατα παραδείγματα πτώσης μετεωριτών: (Viñales, Ozerki, Chelyabinsk)6,00,24
5.4: Γιατί είναι σημαντικοί οι χονδρίτες – Αξία6,00,24
6. Μετεωρίτες αχονδρίτες6.1: Μετεωρίτες από Άρη* (SNC)8,00,32
6.2: Μετεωρίτες από Σελήνη4,00,16
6.3: Μετεωρίτες από αστεροειδείς** (URE-ACA-LOD-ANG-AUB-BRA-WIN-HED-MES-PAL)2,00,08
6.4: Γιατί είναι σημαντικοί οι αχονδρίτες – Αξία – Αγορά μετεωριτών6,00,24
*: S: shergottites, N: nakhlites, C: chassignites.

** URE:ureilite-ACA:acapulcoite-LOD:lodranite-ANG:angrite-AUB:aubrite-BRA:brachinite-WIN:winonaite-HED:howardite eucrite diogenite-MES:mesosiderite-PAL:pallasites.

 

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Εξ αποστάσεως (100% Σύγχρονη Εκπαίδευση)

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται με Τεστ πολλαπλών απαντήσεων.

Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Τεχνικές εκπαίδευσης – Εργαλεία – Εξοπλισμός

Οι τεχνικές εκπαίδευσης θα γίνονται σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, με σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης, εξ`αποστάσεως με τον εισηγητή να διδάσκει σε πραγματικό χρόνο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε Η/Υ και διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων, διευκρινίσεων και λήψης απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό – Πρόσθετες Πηγές

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα περιέχει παρουσιάσεις, πίνακες – διαγράμματα και βίντεο. Το υλικό θα βασίζεται σε επιστημονική βιβλιογραφία, περιοδικά και ιστοσελίδες προσαρμοσμένα στους συμμετέχοντες του προγράμματος. Επίσης θα παρουσιαστούν ορυκτά και πετρώματα από τη Γη, και μία πληθώρα μετεωριτών από τη Σελήνη, και αστεροειδείς.

 

Ιωάννης Μπαζιώτης

Ο Δρ Ι. Μπαζιώτης είναι γεωλόγος, αναπληρωτής καθηγητής Ορυκτολογίας Πετρολογίας στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της ορυκτολογίας-πετρολογίας-γεωχημείας πετρωμάτων από το μανδύα της Γης, ηφαιστειακών, μεταμορφωμένων και μετεωριτών (Άρης, χονδρίτες, Σελήνη). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 45 επιστημονικές εργασίες σε Διεθνή περιοδικά υψηλής στάθμης (π.χ. Nature Communications, ScientificReports, Journal of Petrology, Meteoritics and Planetary Science Journal, Contributions to Mineralogy and Petrology κ.α.) και περισσότερες από 120 εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια. Είναι αξιολογητής σε ερευνητικά προγράμματα της AustrianScience Fund και της NASA (NPP), κριτής για Επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Scientific Reports, Lithos, Lithosphere, Meteoritics and Planetary Science Journal, Icarus κ.α.) και αναπληρωματικό μέλος στη δράση COST. Αποτελεί, πρώην Εκπρόσωπο Νέων Επιστημόνων του Τομέα Γεωχημεία-Ορυκτολογία-Πετρολογία-Ηφαιστειολογία της European Geosciences Union που αριθμεί περισσότερα από 50000 μέλη. Έχει δώσει πλήθος ομιλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα πλαίσια Συνεδρίων (European Geosciences Union, American Geophysical Union, Ελληνική Γεωλογική Εταιρία), ως Προσκεκλημένος ομιλητής (π.χ. Ακαδημία Επιστημών της Ταϊβάν, Open University of London, University of Muenster, και ως Επισκέπτης Καθηγητής (π.χ. University of Tennessee). Έχει λάβει το βραβείο Κτενά από την Ακαδημία Αθηνών (2008). Τη περίοδο 2017-2018 συμμετείχε στην Αποστολή ANSMET που χρηματοδοτείται από τη NASA. Αποτελεί τη μόνη οργανωμένη Αποστολή της NASA, για επιστροφή μετεωριτών από την Ανταρκτική (έχουν ανακαλυφθεί στην Ανταρκτική ~22.000 μετεωρίτες). Επιλέχθηκε μεταξύ 200 περίπου υποψηφίων, ενώ η αρχική αίτησή του για συμμετοχή στην Αποστολή έγινε το 2012 (αναμονή 5 ετών). Είναι η πρώτη φορά που συμμετείχε Έλληνας στην Αποστολή ανεξαρτήτου Πανεπιστημίου προέλευσης. Πλέον μελετά σε ερευνητικό επίπεδο μετεωρίτες που ανέκτησε η ομάδα ANSMET

Σοφία Μανιμανάκη

Η κα Μανιμανάκη Σοφία είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας Γεωλογίας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με βαθμό άριστα, ενώ έχει έπαινο υψηλότερης βαθμολογίας από το ΓΠΑ κατά τα έτη 2016-2017 και 2019-2020, βραβείο αριστείας ΕΛΚΕ υψηλότερου βαθμού πτυχίου κατά το έτος 2020, και βραβείο αριστείας ΙΚΥ για το πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα τη μελέτη αναλόγων δειγμάτων του κρατήρα Jezzero από το πλανήτη Άρη, και εκπονείται σε συνεργασία με ερευνητές τς NASA. Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journal of Cultural Heritage) και διεθνή συνέδρια (European Geosciences Union). Έχει εργαστηριακή εμπειρία σε χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, ηλεκτρονικού μικραναλυτή, φασματοσκοπίας υπερύθρου και Raman, και διαχωρισμό ορυκτών με βαρέα υγρά και μαγνητικό διαχωριστή Franz). Τέλος αποτελεί ενεργό μέλος του Erasmus Student Network (ESN) από το 2018 έως σήμερα.

Οδηγός Σπουδών: