Skip to content

"Παραγωγή σταφυλιών για ποιοτικούς οίνους"

Λήξη εγγραφών: 28/02/2022

ECTS: 2,2

Δίδακτρα: 800€

Ελληνικά

Εξ’ αποστάσεως (e-learning)

Γλώσσα προγράμματος: Ελληνική

Διάρκεια: 55 διδακτικές ώρες, (2,2 ECVET)

Μέθοδος Εκπαίδευσης: εξ αποστάσεως (e-learning) εξολοκλήρου μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης (100% ασύγχρονη εκπαίδευση)

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Κοτσερίδης (Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών)

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Γεωπόνους
 • Αμπελουργούς
 • Πτυχιούχους θετικών επιστημών
 • Εργαζόμενους σε οινοποιεία
 • Φοιτητές παρεμφερών ειδικοτήτων
 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επαγγελματίες  του κλάδου

 

Εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι προγράμματος:

 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων για την παραγωγή ποιοτικής πρώτης ύλης
 • Ικανότητα εφαρμογής αμπελουργικών πρακτικών και γνώση του αντίκτυπο αυτών στην ποιότητα του σταφυλιού και του τελικού οίνου
 • Ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης της φυσιολογίας της αμπέλου, της σύσταση εδάφους, του κλίματος
 • Ικανότητα εγκατάστασης και διευθέτησης αμπελώνα, ανάπτυξης της αμπελοκαλλιέργειας για τη παραγωγή ποιοτικού σταφυλιού
 • Ικανότητα εφαρμογής μεθόδων αμπελουργίας ακριβείας

 

Βασικές Πληροφορίες

 

Επιστημονική ομάδα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Κοτσερίδης. Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αμπελουργία διδάσκει ο Στέφανος Κουνδουράς. Αναπληρωτής Καθηγητής του εργαστηρίου Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για το φυσικό περιβάλλον της αμπέλου διδάσκει ο Διονύσιος Καλύβας. Καθηγητής του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αμπελογραφία διδάσκει ο Κωνσταντίνος Μπακασιέτας με χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον πολλαπλασιασμό της αμπέλου.

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εξέταση, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις αντιστοίχισης, ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής ή αληθούς/ψευδούς δήλωσης.
 • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.

 

 

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Αμπελουργία για οινολόγους, διάρκειας 55 διδακτικών ωρών (2,2 ECVET), το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (100% ασύγχρονη εκπαίδευση).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σκοπός

Η σωστή επιλογή της πρώτης ύλης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του τελικού οίνου. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι βασικές γνώσεις στην αμπελοκαλλιέργεια, την εγκατάσταση, τη διευθέτηση και τη διαμόρφωση του αμπελώνα, ώστε να είναι σε θέση να παραλαμβάνουν την κατάλληλη ποιότητα σταφυλιού για την παραγωγή ποιοτικών οίνων.

 

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τις έννοιες της αμπελοκαλλιέργειας, να  αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις ποικιλίες αμπέλου και τα όργανα της αμπέλου, τη φυσιολογία του αμπελώνα, το εδαφοκλιματικό περιβάλλον που αναπτύσσεται και πως επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος. Ακόμη θα πραγματοποιηθούν μαθήματα σχετικά με την εγκατάσταση του αμπελώνα, τα συστήματα διαμόρφωσης, τις ετήσιες καλλιεργητικές επεμβάσεις (χειμερινό κλάδεμα, θερινά κλαδέματα), καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής τους για τη βελτίωση του. Θα αναλυθούν οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζουν το αμπέλι και θα παρουσιαστούν οι ανάγκες του σε νερό και θρεπτικά συστατικά, καθώς και ο απαιτούμενος τρόπος κάλυψης με στρατηγικές άρδευσης, λίπανσης και με μεθόδους φυτοπροστασίας. Τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις για τις αρχές της αμπελουργίας ακριβείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην παροχή των σε βάθος και ουσία γνώσεων που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας ώστε να μπορεί να επιλέγει την πρώτη ύλη βάσει της εικόνας του αμπελώνα αλλά και βάσει των αναλύσεων του σταφυλιού.

 

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότητας
1.    Ανατομία αμπέλου1.1 Βασικά σταδία  ανάπτυξης της αμπέλου
1.2 Όργανα της αμπέλου
2.    Φυσιολογία αμπέλου2.1 Βασικές αρχές φυσιολογίας
2.2 Αύξηση και ανάπτυξη της αμπέλου, ωρίμανση σταφυλιού
 

3.    Αμπελογραφία

 

3.1 Αρχές της αμπελογραφίας
3.2 Αμπελογραφικά στοιχεία των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.
4.    Πολλαπλασιαστικό υλικό4.1 Πολλαπλασιαστικό υλικό
4.2 Επιλογή υποκειμένων
5.    Φυσικό περιβάλλον της αμπέλου 15.1 Εδαφοκλιματικό περιβάλλον
5.2 Εδαφικές ποιότητες και παραγωγή ποιοτικού οίνου
6.    Φυσικό περιβάλλον της αμπέλου 26.1 Τοποκλιματικό περιβάλλον
6.2 Περιβαλλοντικές συνθήκες και παραγωγή ποιοτικού οίνου
7.    Εφαρμοσμένη αμπελουργία 17.1 Βασικές αρχές εγκατάστασης αμπελώνα
7.2 Φύτευση αμπελώνα
8.    Εφαρμοσμένη αμπελουργία 28.1 Εξειδίκευση στα συστήματα διαμόρφωσης
8.2 Ετήσιες καλλιεργητικές επεμβάσεις
9.    Εφαρμοσμένη αμπελουργία 39.1 Εφαρμοσμένες στρατηγικές άρδευσης, λίπανσης, κατεργασίας εδάφους αμπελώνα
9.2 Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου –Φυτοπροστασία
10. Σύγχρονες τεχνολογίες στην αμπελουργία10.1 Αρχές Γεωργίας Ακριβείας. Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – Δείκτες βλάστησης (NDVI)
10.2 Χωρική ανάλυση και χωρική στατιστική.
11. Αμπελουργική μηχανολογία11.1 Αισθητήρες μέτρησης ανάπτυξης της αμπέλου
11.2 Συστήματα διαφοροποιούμενης δόσης εισροών

 

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Εξ αποστάσεως (100% Ασύγχρονη Εκπαίδευση)

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνεται με Τεστ πολλαπλών απαντήσεων.

Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Τεχνικές εκπαίδευσης – Εργαλεία – Εξοπλισμός

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού διατίθεται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ, συμπεριλαμβανομένου και της τελικής εξέτασης.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους εκπαιδευτές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστέλλεται στον εκάστοτε εκπαιδευτή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος δε διατίθεται ψηφιακός εξοπλισμός ή σύνδεση στο διαδίκτυο.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό – Πρόσθετες Πηγές

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ. Κατά την εξέλιξη της κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκάστοτε εκπαιδευτή του μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με στόχο την άμεση επίλυση τυχόν αποριών.

 

Γιώργος Κοτσερίδης

Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικό σημείωμα

Διονύσιος Καλύβας

Είναι πτυχιούχος γεωπόνος Α.Γ.Σ.Α., ενώ φοίτησε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Χαρτογράφηση – Υδατικές Συνθήκες – Αξιολόγηση Εδαφών (1989) και διδακτορική διατριβή στον τομέα της Αξιολόγησης Εδαφών – Σχεδιασμού Χρήσεων Γης (1991) από το ΓΠΑ.

Εργασιακή – Διδακτική εμπειρία

 • Μέλος ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2005. Καθηγητής στο γνωστικό πεδίο «Αξιολόγηση Γαιών – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και Χωρική Ανάλυση» στο Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Λέκτορας «Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2004).
 • Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2000-2002).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας (1993-2018).
 • Ειδικός Επιστήμονας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) του ΥΠΕΠΘ σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (1996-2004).
 • Έχει διδάξει (σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού) πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στατιστική, Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική, Αξιολόγηση Γαιών, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, Εδαφολογία, Εδαφο-κλιματικό Σύστημα της Αμπέλου.
 • Έχει συμμετοχή, ως επιβλέπων ή ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή ως μέλος εξεταστικών επιτροπών σε 21 διδακτορικές διατριβές και σε 73 μεταπτυχιακές μελέτες που εκπονήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Δημοσιεύσεις: 51 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (εκ των οποίων μία ψηφίστηκε από την Διεθνή Εδαφολογική Ένωση, μεταξύ των πέντε καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των Pedometrics για το έτος δημοσίευσής της), 21 βιβλία/κεφάλαια σε βιβλία, 105 σε πλήρη πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, 75 σε πρακτικά περιλήψεων συνεδρίων.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, όπως Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – HellasGIs (υπήρξε Γενικός Γραμματέας της την περίοδο 2014-2016, Αντιπρόεδρος 2016-2018 και Πρόεδρος της 2018-2021), European Resources Water Association (EWRA), European Weed Science Society (EWRS), Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Διεθνής Εδαφολογική Ένωση, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ-HAICTA).

Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε 25 διεθνή περιοδικά και co-editor στο Remote Sensing and Geoinformatics in Agriculture and Environment (MDPI Topic).

Είναι υπεύθυνος της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, ενώ έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος και ερευνητής σε 58 ερευνητικά προγράμματα. Συμμετείχε σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Χωρική Συνοχή και Ανάπτυξη (2003-2008) ενώ είχε την ευθύνη του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2008). Από το 2008 συντονίζει τις δραστηριότητες της Ερευνητικής Μονάδας GIS (www.gis.aua.gr ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης των πανελληνίων επιστημονικών συνεδρίων «Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και το Περιβάλλον» (giscongress.aua.gr ) τα οποία ξεκίνησαν το 2015 και πραγματοποιούνται ανά διετία στο ΓΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σήμερα περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή γεωργία, γεωργία ακριβείας, gis, remote sensing, geodatabases) και την χωρική ανάλυση στην αξιολόγηση εδαφών και φυσικών πόρων και στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Στέφανος Δ. Κουνδουράς

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Πτυχιούχος Γεωπονίας (κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) του Α.Π.Θ., κάτοχος διπλώματος Οινολογίας (D.N.O.), διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (D.E.A.) και διδακτορικού διπλώματος (Doctorat) στην Αμπελουργία από το Πανεπιστήμιο Victor Segalen Bordeaux II (Γαλλία).

Βιογραφικό σημείωμα

Κωνσταντίνος Μπακασιέτας

Ο Κωνσταντίνος Μπακασιέτας ασχολείται με τον πολλαπλασιασμό της αμπέλου εδώ και 20 χρόνια. Έχει δημιουργήσει μια από τις πρότυπες μονάδες πολλαπλασιασμού της αμπέλου στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις της οικογενειακής εταιρείας Vine Nurseries Bakasieta – VNB βρίσκονται στο Λεόντιο Νεμέας, σε συνολική επιφάνεια 47 στρεμμάτων. Η εμπειρία όλων των προηγούμενων χρόνων έχει οδηγήσει σήμερα το φυτώριο σε πλούσια τεχνογνωσία, που σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη συνεργασία σε εμπορικό και επιστημονικό επίπεδο με τον Κρατικό Οργανισμό Αμπέλου & Οίνου της Γαλλίας (IFV, ENTAV & INRA ®) καθιστούν την εταιρεία πρωτοπόρο στο πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου και εκτός συνόρων. Η VNB αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα πολλαπλασιασμού στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια με αναγνωρισιμότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, δραστηριοποιούμενη σε περισσότερες από 15 χώρες.

Οδηγός Σπουδών: