Skip to content

"Oenos"

Λήξη εγγραφών: 31/10/2021

Έναρξη προγράμματος: 1 Οκτωβρίου, 2021

Δίδακτρα: 240€

12 ώρες

Ελληνικά

Εξ’ αποστάσεως (e-learning)

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Oenos, διάρκειας 12 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας καταγραφής των ωρών παρακολούθησης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Σκοπός

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γνωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αμπελουργία, την οινοποίηση, της διαχείριση του οίνου πριν και μετά την εμφιάλωσή του, την γευσιγνωσία των οίνων και την προώθηση αυτών.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η κάλυψη των γνωστικών πεδίων αμπελουργία, οινολογία, οργανοληπτική αξιολόγηση και marketing έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού εξασφαλίζει την παραγωγή καλής ποιότητας πρώτη ύλη, δηλαδή σταφυλιού, την ορθή οινοποιητική πρακτική που θα οδηγήσει στην παραγωγή ποιοτικών οίνων, αλλά και την κατάλληλη διαχείριση μετά την εμφιάλωση, ώστε ο παραγόμενος οίνος να έχει τα βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορέσουν να αξιολογηθούν, να προσφέρουν ικανοποίηση σε συνδυασμό με την κατανάλωσή του με τα κατάλληλα πιάτα, αλλά και να στηρίξουν την προώθησή του στην αγορά. Πρόκειται για συνδυασμό πληροφοριών χρήσιμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής κρασιού, από την καλλιέργεια της αμπέλου, μέχρι την οινοποίηση, τη συντήρηση, την προώθηση και την κατανάλωση. Η απόκτηση των παραπάνω γνώσεων είναι αναγκαία τόσο για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με το κλάδο του οίνου, όσο και για τους οινόφιλους που αγαπούν την κατανάλωσή του.

 

 

Στόχοι του προγράμματος

  • Γνώση για τις αμπελουργικές πρακτικές και το αντίκτυπο αυτών στην ποιότητα των οίνων.
  • Γνώση για τις οινολογικές πρακτικές και το αντίκτυπο αυτών στην ποιότητα των οίνων.
  • Ικανότητα των σπουδαστών να περιγράφουν τα αρώματα και το προφίλ των οίνων των ελληνικών ποικιλιών.
  • Ικανότητα προώθησης των οίνων των ελληνικών ποικιλιών μέσω της αποκτηθείσας γνώσης.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι σπουδαστές:

  • να μάθουν τα βασικά στάδια ανάπτυξης του αμπελιού.
  • να μάθουν τα βασικά στάδια λευκής, ερυθρής και ερυθρωπής οινοποίησης.
  • να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην γευσιγνωσία των οίνων και τις ελληνικές και διεθνείς. ποικιλίες. Οι σπουδαστές θα παραλάβουν οίνους και στάνταρτς εκπαίδευσης στα αρώματα των οίνων.
  • να ενημερωθούν για στοιχεία της ελληνικής αγοράς και για τάσεις της αγοράς πριν και μετά τον Covid -19 (Βασικές αρχές προώθησης οίνων).

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα (Ομάδα στόχος)

Γεωπόνοι, Πτυχιούχοι θετικών επιστημών, χημικοί, sommelier, wine bloggers, εργαζόμενοι σε οινοποιεία,  φοιτητές παρεμφερών ειδικοτήτων, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Επαγγελματίες  Εστίασης ή τουριστικών επαγγελμάτων.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας (Προαπαιτούμενα προσόντα συμμετεχόντων)

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, απασχόληση σε επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο, επαγγελματίες εστίασης ή τουριστικών επαγγελμάτων, φοιτητές θετικών επιστημών, φοιτητές

 

Μέθοδος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως

 

Εκπαιδευτικό υλικό/ πρόσθετες πηγές

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

 

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότηταςΔιάρκεια σε ώρες
1.              Βασικές αρχές Αμπελουργίας και επίδραση στην ποιότητα του οίνου

 

 

1.1 Βασικά στάδια ανάπτυξης της αμπέλου1.5
1.2 Απαραίτητες αμπελουργικές πρακτικές και επίπτωση στην ποιότητα των οίνων.1.5
2.              Οινοποίηση από το σταφύλι έως το ποτήρι του καταναλωτή2.1 Μεθοδολογία παραγωγής λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων1.5
2.2 Κατεργασίες οίνων έως την εμφιάλωση και επίπτωση στην ποιότητα1.5
3.              Εκπαίδευση στην Γευσιγνωσία οίνων3.1 Βασικές αρχές γευσιγνωσίας οίνων1.5
3.2 Προφίλ οίνων ελληνικών ποικιλιών / Συνδυασμός φαγητού.1.5
4.               Προώθηση οίνων- Βασικές αρχές4.1 Στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς1.5
4.2 Πρακτικές προώθησης οίνων1.5

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

  • Τεστ πολλαπλών απαντήσεων
  • Τεστ με αρωματικά standards

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Γεώργιος Κοτσερίδης

Ο Δρ Γιώργος Κοτσερίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2008 και θητεία από το 2014. Εργάστηκε επίσης στο ίδιο Πανεπιστήμιο με Λέκτορας Οινολογίας μεταξύ 2003 και 2008.

Βιογραφικό σημείωμα

Στέφανος Κουνδουράς

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Είναι πτυχιούχος Γεωπονίας (κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) του Α.Π.Θ., κάτοχος διπλώματος Οινολογίας (D.N.O.), διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (D.E.A.) και διδακτορικού διπλώματος (Doctorat) στην Αμπελουργία από το Πανεπιστήμιο Victor Segalen Bordeaux II (Γαλλία). Σήμερα υπηρετεί σαν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ενώ διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί επίσης στον ιδιωτικό τομέα σαν σύμβουλος αμπελουργίας και οινοποίησης.

Βιογραφικό σημείωμα

Δημήτρης Χατζηνικολάου

Γευσιγνωσία οίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Εμμανουήλ Γιαμνιαδάκης

Οινικό marketing & πωλήσεις

 

Βιογραφικό σημείωμα

Οδηγός Σπουδών: