Skip to content

"Κοριοί σε καταλύματα: έγκαιρη διάγνωση -τρόποι αντιμετώπισης"

ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Λήξη εγγραφών: 14/05/2024

Έναρξη προγράμματος: Απρίλιος 2024

ECTS: 1,3

Δίδακτρα: 200€

½ μήνας

Ελληνικά

Δια ζώσης, Εξ αποστάσεως (Σύγχρονη & Ασύγχρονη Εκπαίδευση)

Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Γλώσσα προγράμματος: Ελληνική

Διάρκεια: ½  μήνας

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως και δια ζώσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ηλίας Κιούλος μέλος Ε.ΔΙ.Π. Εργ. Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες ξενοδοχείων/καταλυμάτων,
 • Εργαζόμενους σε καταλύματα/ξενοδοχεία (τμηματάρχες ξενοδοχείων, συντηρητές μηχανικοί και τεχνικοί κτηρίων),
 • Υπεύθυνους καθαρισμού,
 • House keepers,
 • Καμαριέρες,
 • Εταιρίες καθαρισμού,
 • Υπηρεσίες συντήρησης δωματίων ξενοδοχείων,
 • Εταιρείες διαχείρισης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb),
 • Υπεύθυνους γηροκομείων, στρατοπέδων, δομών αστέγων, κέντρων φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων κ.α.,
 • Όλους όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο

Εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

Α. Γνώσεις

 • να κατανοήσουν της αναγκαιότητας λήψης και εφαρμογής συγκεκριμένων διαδιακασιών (πρωτόκολλο)
 • να κατανοήσουν τρόπους ασφαλούς χρήσης βιοκτόνων σε κατοικημένους χώρους

Β. Δεξιότητες

 • να διακρίνουν τα διαφορετικά μορφολογικά στάδια των κοριών.
 • να διαχωρίζουν την προσβολή από κοριούς από προσβολές από άλλα έντομα.

Γ. Ικανότητες

 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
 • Κατάρτιση πλάνου διαχείρισης
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ληφθέντων μέτρων
 • Αξιολόγηση παραπόνων πελατών

Βασικές Πληροφορίες

Επιστημονική ομάδα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ Ηλίας Κιούλος, ΕΔΙΠ του Εργ. Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήματος. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο Ηλίας Κιούλος, είναι γεωπόνος, διδάκτωρ Γεωπονικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ιατρική Εντομολογία: «Ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα». Από το 2019 έως σήμερα κατέχει θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας του Τμήματος. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Φαρμακολογία – Βιοκτόνα».

Ο Γεώργιος Κολιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας – Συστηματική, και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπισή τους».

Ο Αρχιμήδης Τρυφωνίδης, είναι Υγιεινολόγος MSc, απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται οι συμμετέχοντες να έχουν συγκεντρώσει στο τελικό τεστ αξιολόγησης, στο τέλος του προγράμματος, βαθμολογία, άνω του 50%. Η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-class ΚΕΔΙΒΙΜ με ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, πολλαπλών απαντήσεων και μελέτες περιπτώσεων.
 • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.
 • να έχουν υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 200 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Εκπτωτική πολιτική:

 • για συμμετοχή δύο ατόμων από την ίδια επιχείρηση: Έκπτωση 20% – Δίδακτρα 160€/άτομο.
 • για επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με περισσότερα από δύο άτομα: Έκπτωση 25% – Δίδακτρα 150€/άτομο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καταθέτουν το ανωτέρω ποσό στον παρακάτω λογαριασμό, στον οποίο δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ, αναφέροντας απαραίτητα το όνομά τους και τον κωδικό ΕΛΚΕ του έργου (Κωδικός: 80230)

Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό με IBAN GR 2801100400000004001883448

Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

 • Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν πραγματοποιηθεί εν μέρει ή συνολικά, θα επιστρέφονται στο ακέραιο οι όποιες πληρωμές έχουν γίνει.
 • Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποχωρήσει πριν την έναρξη των μαθημάτων και δεν έχει προχωρήσει σε πρόσβαση στο υλικό του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ, δικαιούται να λάβει επιστροφή όλων των διδάκτρων που έχει καταβάλει.
 • Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποχωρήσει μετά την έναρξη των μαθημάτων και έχει προχωρήσει σε πρόσβαση στο υλικό του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «ΚΟΡΙΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: έγκαιρη διάγνωση – τρόποι αντιμετώπισης», διάρκειας 32 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση) μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ και Δια Ζώσης στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Ηλίας Κιούλος μέλος Ε.ΔΙ.Π. Εργ. Γεωργικής Φαρμακολογίας, Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση των προσβολών από κοριούς σε ένα κατάλυμα. Να τους καταστήσει ικανούς να μπορούν να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να περιορίσουν την πιθανή εξάπλωση της προσβολής σε παρακείμενους χώρους. Να προβαίνουν άμεσα σε ενέργειες που θα εξασφαλίζουν τη γρήγορη αντιμετώπιση των κοριών χωρίς να βάλλεται η φήμη του καταλύματος.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια η παρουσία των κοριών έχει γίνει μείζον θέμα για όλων των ειδών τα καταλύματα και δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Φαινόμενα προσβολής από κοριούς καταγράφονται σχεδόν καθημερινά εκτός των ξενοδοχείων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς (αεροπλάνα, πλοία, τρένα), θέατρα, σινεμά, εστιατόρια. Πάρα πολύ συχνό επίσης φαινόμενο είναι η παρουσία τους σε δομές φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων, νοσοκομεία, γηροκομεία.

Ο έγκαιρος εντοπισμός της παρουσίας κοριών σε ένα δωμάτιο μπορεί να περιορίσει την εξάπλωσή του σε παρακείμενα δωμάτια του καταλύματος και τα μειώσει δραστικά το κόστος που απαιτείται για την τελική καταπολέμησή τους (από συνεργείο επαγγελματιών απεντομώσεων).

Οι αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στη χώρα μας τα τελευταία έτη δημιούργησαν την ανάγκη για περισσότερο εργατικό προσωπικό στον τομέα του τουρισμού. Η πρόβλεψη για αύξηση των αφίξεων για τα επόμενα έτη έχουν δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση εργατικού δυναμικού για απασχόληση στην τουριστική βιομηχανία. Ανάλογη είναι και η ανάγκη για κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού.

Πιστοποιητικά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότηταςΔιάρκεια σε ώρεςECTS
1.Εισαγωγή στο πρόγραμμα1.1 Παρουσίαση προγράμματος20,08
1.2 Σκοπός/στόχοι
1.3 Νομοθετικό πλαίσιο.
2. Νομοθεσία –

Βιοκτόνα: ασφαλής χρήση βιοκτόνων σε χώρους καταλυμάτων.

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

2.1 Νομοθεσία βιοκτόνων60,24
2.2 Νομοθεσία εφαρμογής βιοκτόνων σε καταλύματα
2.3 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
3. Βιολογία – ηθολογία – υγεινομική σημασία κοριών3.1 Βιολογικός κύκλος του κοριού – διαφορετικά στάδια30,12
3.2 Συνήθειες κοριών
3.3 Υγειονομική σημασία
4. Τρόποι μετάδοσης κοριών.

Εστίες προσβολής/σημεία αναζήτησης κοριών

4.1 Εστίες προσβολής σε χώρους καταλυμάτων30,12
4.2 Ανίχνευση προσβολών σε καταλύματα
5. Αναγνώριση – ανίχνευση προσβολής από κοριούς (ωά, νύμφες, εξωδέρματα, λοιπά)5.1 Στάδια βιολογικού κύκλου100,4
5.2 Σημάδια προσβολής
5.3 Διαχωρισμός από λοιπά έντομα
6. Επίπεδα προσβολής –

Κατάρτιση πλάνου διαχείρισης. Αξιολόγηση παραπόνων πελατών

6.1 Ορισμός επιπέδων προσβολής80,34
6.2 Κατάρτιση πλάνου διαχείρισης
6.3 Αξιολόγηση ληφθέντων μέτρων
6.4 Αξιολόγηση παραπόνων πελατών

 

Μέθοδος υλοποίησης

Η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του προγράμματος γίνεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας E-class ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ με τη μέθοδο της ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (E-learning). Η η δια ζώσης εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μη εργάσιμες ημέρες.

Τεχνικές εκπαίδευσης – Εργαλεία – Εξοπλισμός

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μεικτή μέθοδο εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται αποκλειστικά, με χρήση της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class ΚΕΔΙΒΙΜ που απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση Η/Υ από τον χώρο του εκπαιδευόμενου.

 • Θα χρησιμοποιηθούν ασύγχρονες, εξ αποστάσεως μέθοδοι εκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΓΠΑ Ε-class προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
 • Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή, τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
 • Οι ενότητες που αφορούν την πρακτική εκπαίδευση θα γίνουν δια ζώσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αίθουσα Β’ κτιρίου Δεντροκομίας. Με τα διά ζώσης μαθήματα ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει καλύτερα με τους εισηγητές και να δει σε πραγματικές συνθήκες όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου του εντόμου, καθώς για τα σημάδια εκείνα (εξωδέρματα, περιτώματα) που προδίδουν την παρουσία του σε ένα χώρο δωματίου. Για τις ανάγκες του προγράμματος θα γίνει χρήση του Στερεοσκόπιου του εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας, Δειγμάτων κοριών (βιολογικός κύκλος εντόμου) και «Μοντέλου» κρεβατιού με προσβολή κοριών

Εκπαιδευτικό Υλικό – Πρόσθετες Πηγές

Για κάθε θεωρητικό μάθημα έχουν προετοιμαστεί παρουσιάσεις, οι οποίες θα αναρτώνται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class ΚΕΔΙΒΙΜ. Επιπλέον, θα δίνεται ενδεικτική βιβλιογραφία (βιβλία, websites, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, οδηγίες από επίσημους φορείς), στην οποία θα μπορούν να ανατρέξουν οι εκπαιδευόμενοι για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε κάθε ενότητα που διδάσκονται.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας της πλατφόρμας, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτές του προγράμματος για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατά τη διάρκεια των ενοτήτων
 • Τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (ελάχιστο επίπεδο επιτυχίας: 50% σωστές απαντήσεις)

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Κιούλος Ηλίας

CV

Κολιόπουλος Γεώργιος

CV

Τρυφωνίδης Αρχιμήδης

CV

Οδηγός Σπουδών:

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ και συμπληρώνονται ή επισυνάπτονται όλα τα προαπαιτούμενα.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με

 • με τη Γραμματειακή Υποστήριξη του προγράμματος e-mail: [email protected], τηλέφωνο: 210-5294546 (10:00 – 15:30).
 • με τη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: email: [email protected] Τηλέφωνα: 210 5294400 (10.00-15.30)