Skip to content

"Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος"

Λήξη εγγραφών: 29/09/2023

Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος 2023

ECTS: 2,8

Δίδακτρα: 400€

1,5 μήνες

Ελληνικά

Ασύγχρονη εξ' αποστάσεως, Δια ζώσης, Σύγχρονη εξ' αποστάσεως

Πιστοποιητικό: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Γλώσσα προγράμματος: Ελληνική

Διάρκεια: 70  διδακτικές ώρες, 1,5  μήνες (2,8 ECTS)

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Μικτή

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας (Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές Γεωπονίας, Δασολογίας, Γεωλογίας και Περιβάλλοντος.
 • Πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, Μηχανικοί, Βιολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι.
 • Καλλιεργητές με βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών.

Εκπαιδευτικοί – μαθησιακοί στόχοι προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

Α. Γνώσεις

 • Να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία.
 • Να προσδιορίζουν χωροχρονικά την εξέλιξη και την ανάπτυξη μιας καλλιέργειας.
 • Να αντιλαμβάνονται τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που είναι χρήσιμες σε κάθε περίπτωση.

  Β. Δεξιότητες

 • Να αξιοποιούν κατάλληλα διαδικτυακές πλατφόρμες παροχής εδαφοτοπο-κλιματικών δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δειγματοληψίες εδάφους με ψηφιακά μέσα.
 • Να χειρίζονται συσκευές καταγραφής και συλλογής δεδομένων στον αγρό.
 • Να λαμβάνουν υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε καλλιεργητικής επέμβασης και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Να αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης και την κριτική του ικανότητα με βάση τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες που προσφέρονται στον κλάδο της γεωργίας.

Γ. Ικανότητες

 • Να εξοικειωθούν με την τεχνολογία των δορυφόρων και των drones στον τρόπο αποτύπωσης της επιφάνειας της γης (είδη αισθητήρων και μήκη κύματος) για την χαρτογράφηση βλάστησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Βασικές Πληροφορίες

Επιστημονική ομάδα:

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι

Διονύσιος Καλύβας, Καθηγητής  (Αξιολόγησης Γαιών – Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γεωργία και Χωρική Ανάλυση) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο Κωνσταντίνος Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής (Γεωπληροφορικής και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον) του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Στυλιανός Γεροντίδης, Ειδικό Τεχνικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Αντώνιος Καββαδίας, επιστημονικός συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχοντας σε προγράμματα που σχετίζονται με εφαρμογές GIS και Τηλεπισκόπησης.

Ο Ευάγγελος Δοσιάδης, επιστημονικός συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχοντας σε προγράμματα που σχετίζονται με εφαρμογές GIS και Τηλεπισκόπησης.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (η εξέταση θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-class ΚΕΔΙΒΙΜ με ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, πολλαπλών απαντήσεων και μελέτες περιπτώσεων).
 • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής / Εκπτωτική Πολιτική

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 400,00 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 05.09.2023, δικαιούνται έκπτωση 25% λόγω πρώιμης εγγραφής (early entry) και κατά την πληρωμή θα πρέπει να καταθέσουν 300,00 και όχι 400,00€.

Επιπλέον εκπτώσεις:

 • φοιτητές (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί): Έκπτωση 25% – Δίδακτρα 300€
 • άνεργοι: Έκπτωση 25% – Δίδακτρα 300€
 • δημόσιοι υπάλληλοι: Έκπτωση 25% – Δίδακτρα 300€
 • μέλη του ΓΕΩΤΕΕ: Έκπτωση 25% – Δίδακτρα 300€

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καταθέτουν το ανωτέρω ποσό στον παρακάτω λογαριασμό, στον οποίο δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ, αναφέροντας απαραίτητα το όνομά τους και τον κωδικό ΕΛΚΕ του έργου (Κωδικός: 450.0027).

Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό με IBAN GR 2801100400000004001883448

Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΓΠΑ

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος διάρκειας 70 διδακτικών ωρών -1,5 μηνών- (2,8 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη εκπαίδευση) μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ και Διά Ζώσης (απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Διονύσιος Καλύβας, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης της Γεωπληροφορικής, των επιλογών και των πλεονεκτημάτων των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και των γεωχωρικών πληροφοριών και εφαρμογών τους για την άσκηση της γεωργίας και την διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν στις γεωχωρικές ψηφιακές τεχνολογίες, στην καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα εδάφους – κλίματος – καλλιέργειας (αισθητήρες εδάφους κλίματος και βλάστησης, εφαρμογές καταγραφής, ΣμηΕΑ) καθώς στη διαχείριση – χρήση της παραγόμενης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακά γεωχωρικά παρατηρητήρια).

Αναγκαιότητα Προγράμματος

Οι ανάγκες που εξυπηρετεί το πρόγραμμα είναι:

 • Εκπαίδευση Γεωπόνων, Γεωλόγων, Δασολόγων και Περιβαλλοντολόγων στις βασικές έννοιες και αρχές του GIS, όπως οι γεωγραφικές πληροφορίες, οι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, οι χωρικές αναλύσεις και οι γεωεπεξεργασία.
 • Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες τεχνικές και εφαρμογές του GIS που σχετίζονται με αυτά τα πεδία (γεωργία, περιβάλλον).
 • Εκπαίδευση στην ανάλυση δεδομένων και την αξιοποίηση των εργαλείων GIS για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και για τη διαχείριση γεωργικών καλλιεργειών με μεθόδους “γεωργίας ακριβείας” και “ευφυούς γεωργίας”.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όπως η ικανότητα ανάλυσης και ερμηνείας γεωγραφικών δεδομένων και η ικανότητα χρήσης εργαλείων GIS και τηλεπισκόπησης.

Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

 • Χρήση αισθητήρων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη συλλογή εδαφοκλιματικών δεδομένων καθώς και δεδομένων ανάπτυξης καλλιεργειών.
 • Χρήση Drones για τη συλλογή εικόνων σε καλλιέργειες και επεξεργασία των εικόνων.
 • Επίδειξη ολοκληρωμένων εφαρμογών από τη σχεδίαση μέχρι την υλοποίηση.

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότηταςΔιάρκεια σε ώρεςECTS
 

 

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1 Εισαγωγή στις γεωχωρικές τεχνολογίες και την τηλεπισκόπηση για εφαρμογή στη γεωργία 

 

 

 

11

 

 

 

 

0,44

1.2 Βασικές γνώσεις ΓΠΣ
1.3 Εφαρμογές ΓΠΣ σε καλλιέργειες
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – DRONES, ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ

2.1 Βασικές γνώσεις τηλεπισκόπησης 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

0,48

2.2 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη γεωργία
2.3 Χαρτογράφηση καλλιεργειών – δείκτες βλάστησης
2.4 Ανάλυση εικόνων από drone
2.5 Ελεύθερα δορυφορικά δεδομένα
 

 

3. ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Εδαφικές ιδιότητες και προστασία εδαφικών πόρων 

 

12

 

 

0,48

3.2 Χαρτογράφηση εδάφους καλλιέργειας με ψηφιακά μέσα
 

4. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

4.1 Κλιματική αλλαγή και ψηφιακή γεωργία 

 

11

 

 

0,44

4.2 Αγρο-μετεωρολογικοί σταθμοί
 

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

5.1 Εφαρμογές καταγραφής δεδομένων στο πεδίο 

 

 

12

 

 

 

0,48

5.2 Καταγραφή παραμέτρων περιβάλλοντος μέσω δικτύου αισθητήρων
 

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

6.1 Πρακτικές ψηφιακές εφαρμογές στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

 

 

12

 

 

 

0,48

6.2 Πρακτικές ψηφιακές εφαρμογές στο περιβάλλον

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Μικτή μέθοδος υλοποίησης (15 ώρες σύγχρονη, 32 ώρες ασύγχρονη & 23 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης)

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων:

 • Multiple choice test

Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τεχνικές εκπαίδευσης – Εργαλεία – Εξοπλισμός

 • Υλικό Ασύγχρονης Εκπαίδευσης: Σημειώσεις – Παρουσιάσεις.
 • Πλατφόρμα Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης – Eclass ΚΕΔΙΒΙΜ ΓΠΑ.
 • Διά ζώσης εκπαίδευση: Αίθουσα διδασκαλίας της ερευνητικής μονάδας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Λογισμικό GIS: ARCMAP και
 • Drone και Αισθητήρες συλλογής δεδομένων.

Με τα διά ζώσης μαθήματα ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει καλύτερα με τους εισηγητές και τους συνεκπαιδευόμενούς του και να επιλύσει τυχόν απορίες που έχουν προκύψει συνολικά έως τις συναντήσεις αυτές και οι οποίες δε θα ήταν το ίδιο εύκολο να απαντηθούν κατά τις “online” παραδόσεις. Η εκπαίδευση θα γίνει σε χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαιδευτικό Υλικό – Πρόσθετες Πηγές

 • Σημειώσεις
 • Παρουσιάσεις Powerpoint
 • Online μαθήματα GIS
 • Βιντεοπαρουσιάσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης E-class ΚΕΔΙΒΙΜ. Κατά την εξέλιξη της κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις.

Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκάστοτε εκπαιδευτή του μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με στόχο την άμεση επίλυση τυχόν αποριών.

Διονύσιος Καλύβας

Είναι πτυχιούχος γεωπόνος Α.Γ.Σ.Α., ενώ φοίτησε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Χαρτογράφηση – Υδατικές Συνθήκες – Αξιολόγηση Εδαφών (1989) και διδακτορική διατριβή στον τομέα της Αξιολόγησης Εδαφών – Σχεδιασμού Χρήσεων Γης (1991) από το ΓΠΑ.

Εργασιακή – Διδακτική εμπειρία

 • Μέλος ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2005. Καθηγητής στο γνωστικό πεδίο «Αξιολόγηση Γαιών – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και Χωρική Ανάλυση» στο Τομέα Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Λέκτορας «Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2004).
 • Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2000-2002).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας (1993-2018).
 • Ειδικός Επιστήμονας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) του ΥΠΕΠΘ σε θέματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (1996-2004).
 • Έχει διδάξει (σε πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού) πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στατιστική, Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική, Αξιολόγηση Γαιών, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, Εδαφολογία, Εδαφο-κλιματικό Σύστημα της Αμπέλου.
 • Έχει συμμετοχή, ως επιβλέπων ή ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή ως μέλος εξεταστικών επιτροπών σε 21 διδακτορικές διατριβές και σε 73 μεταπτυχιακές μελέτες που εκπονήθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Δημοσιεύσεις: 51 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (εκ των οποίων μία ψηφίστηκε από την Διεθνή Εδαφολογική Ένωση, μεταξύ των πέντε καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των Pedometrics για το έτος δημοσίευσής της), 21 βιβλία/κεφάλαια σε βιβλία, 105 σε πλήρη πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, 75 σε πρακτικά περιλήψεων συνεδρίων.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, όπως Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – HellasGIs (υπήρξε Γενικός Γραμματέας της την περίοδο 2014-2016, Αντιπρόεδρος 2016-2018 και Πρόεδρος της 2018-2021), European Resources Water Association (EWRA), European Weed Science Society (EWRS), Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Διεθνής Εδαφολογική Ένωση, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ-HAICTA).

Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε 25 διεθνή περιοδικά και co-editor στο Remote Sensing and Geoinformatics in Agriculture and Environment (MDPI Topic).

Είναι υπεύθυνος της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, ενώ έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος και ερευνητής σε 58 ερευνητικά προγράμματα. Συμμετείχε σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Χωρική Συνοχή και Ανάπτυξη (2003-2008) ενώ είχε την ευθύνη του Εργαστηρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου (2002 – 2008). Από το 2008 συντονίζει τις δραστηριότητες της Ερευνητικής Μονάδας GIS (www.gis.aua.gr ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υπεύθυνος της διοργάνωσης των πανελληνίων επιστημονικών συνεδρίων «Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και το Περιβάλλον» (giscongress.aua.gr ) τα οποία ξεκίνησαν το 2015 και πραγματοποιούνται ανά διετία στο ΓΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σήμερα περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή γεωργία, γεωργία ακριβείας, gis, remote sensing, geodatabases) και την χωρική ανάλυση στην αξιολόγηση εδαφών και φυσικών πόρων και στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Κωνσταντίνος Σούλης

O Δρ. K. Σούλης Γεωπόνος και Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενα την Γεωπληροφορική την Υδρολογία και τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά του αντικείμενα είναι: Γεωπληροφορική, Χωρική Ανάλυση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Υδρολογία, Αγρο-υδρολογία, Περιβαλλοντική Υδρολογία, Υδρολογική μοντελοποίηση, Υδρομετρία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Γεωργική Υδραυλική, Αρδεύσεις, ανάπτυξη εφαρμογών Η/Υ και GIS καθώς και σχεδίαση και δημιουργία Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων. Επίσης έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση εργασιών πεδίου.

Είναι co-Editor in chief στο Hydrological Sciences Journal, το οποίο είναι ένα από τα πιο ιστορικά και διακεκριμένα περιοδικά στον τομέα της υδρολογίας.

(https://www.tandfonline.com)

Σε αναγνώριση της ποιότητας της προηγούμενης δουλειάς του στο περιοδικό ως Associate Editor έλαβε το βραβείο Best Associate Editor Award 2020.

Επίσης, είναι μέλος του Editorial Board των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Remote Sensing και Journal of Mountain Science, είναι Guest Editor στα διακεκριμένα περιοδικά Water Journal, ISPRS International Journal of Geo-Information και FIRE, και έχει πραγματοποιήσει κρίσεις άρθρων σε 62 διακεκριμένα διεθνή περιοδικά (Publons Peer Review Award 2017. 2018 και 2019) καθώς και προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα έτη 2021 και 2022 διακρίθηκε με την συμπερίληψή του στους αντίστοιχους καταλόγους του top 2% των ερευνητών παγκοσμίως.

Ο κ. Σούλης έχει υλοποιήσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων του ΓΠΑ καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα άλλων ιδρυμάτων.

Γεροντίδης Στυλιανός

Αποφοίτησε από το τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διαχείριση Περιβάλλοντος (2000).

Από το 1994 έως το 2000 εργάστηκε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στο Εργαστήριο Εδαφολογίας του Γ.Π.Α. ως υπεύθυνος G.I.S.

Από το 2000 έως το 2002 εργάστηκε σε τεχνικές εταιρείες και στο τμήμα πληροφορικής της Vodafone ως αναλυτής εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S).

Από το 2004 έως το 2007 ήταν υπεύθυνος εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. σε θέματα G.I.S. και Τηλεπισκόπησης, στο έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου εποικιστικών εκτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας.

Από το 2004 έως το 2011 ήταν τεχνικός σύμβουλος G.I.S. στην εταιρεία CREATIVE IMAGE TECHNOLOGIES, για την σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση του πρώτης ελληνικής εφαρμογής πλοήγησης (navigation) οχημάτων.

Από το 2000 έως και σήμερα συμμετέχει στη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων στο Γ.Π.Α. στα μαθήματα: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Σύγχρονες εφαρμογές στην απογραφή των εδαφικών πόρων, εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο περιβάλλον.

Αντώνιος Καββαδίας

Αποφοίτησε από το τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τηλεπισκόπηση και στα Γεωπληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Αutonoma της Βαρκελώνης (2009).

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει εργαστεί ως γεωπόνος σε ιδιωτικές εταιρείες και το δημόσιο τομέα καθώς και ως γεωτεχνικός σύμβουλος σε διάφορα επιστημονικά έργα. Είναι πιστοποιημένος χειριστής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) (Κατηγορία Α-Β-C) με περισσότερες από 150 πτήσεις σε έργα σχετικά με υδραυλικές, γεωργικές, κατασκευαστικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει ενεργό συμμετοχή σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις και επιστημονικές αποστολές στην Ευρώπη, που σχετίζονται με εφαρμογές ΣΜηΕΑ, Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής. Το 2020 συνεργάστηκε με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το 2022 με το ΕΛΚΕΘΕ ως Υποψήφιος Διδάκτωρ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ. Σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ερευνητικής Μονάδας GIS του ΓΠΑ και της εταιρείας υδραυλικών μελετών Hydroex Α.Ε.

Δοσιάδης Ευάγγελος

Αποφοίτησε από το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (2019) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου με κατεύθυνση στη Γεωπληροφορική (2022) του ίδιου τμήματος.

Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται στην Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχοντας σε προγράμματα που σχετίζονται με εφαρμογές GIS και Τηλεπισκόπησης. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης Γεωπληροφορικής, ενώ παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα στη συμμετοχή του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις.

Οδηγός Σπουδών: