Skip to content

"Aποστάγματα"

Λήξη εγγραφών: 31/10/2021

Έναρξη προγράμματος: 1 Οκτωβρίου, 2021

Δίδακτρα: 200€

12 ώρες

Ελληνικά

Εξ’ αποστάσεως (e-learning)

Εισαγωγή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Παραγωγή, αξιολόγηση & προώθηση αποσταγμάτων, διάρκειας 12 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας καταγραφής των ωρών παρακολούθησης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος κλάδος που παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις βασικές γνώσεις σε σχέση με την παραγωγή των αποσταγμάτων, την αξιολόγησή τους με βάση τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις για την προώθηση τους.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τις βασικές κατηγορίες αποσταγμάτων, το τρόπο παραγωγής τους και τη νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις αρχές προώθησης και πώλησης αποσταγμάτων. Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιούνται ακόμη μαθήματα σχετικά με την οργανοληπτική αξιολόγηση των αποσταγμάτων (γευσιγνωσία) με μια σειρά εξαίσιων και συχνά σπάνιων αποσταγμάτων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην παροχή των σε βάθος και ουσία γνώσεων που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας.

 

 

Στόχοι του προγράμματος

 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων για την παραγωγή ποιοτικών αποσταγμάτων.
 • Ικανότητα περιγραφής αρωμάτων και προφίλ του κάθε αποστάγματος.
 • Εφαρμογή των τεχνικών προωθήσεις.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Κατηγορίες αλκοόλης ποτοποιίας. Βασικές αρχές απόσταξης, Συστήματα και μέθοδοι απόσταξης – Ποιότητα και κατηγορίες αποσταγμάτων.
 • Αποστάγματα στεμφύλων σταφυλής: κατηγορίες-σύνδεση με την πρώτη ύλη, τρόπος παραγωγής.
 • Αποστάγματα οίνου & Αποστάγματα σταφυλής & αποστάγματα στεμφύλων, διαφορές και ομοιότητες παραγωγικής διαδικασίας.
 • Τι είναι το ούζο, πως παράγεται και πως πίνεται και γιατί.
 • Στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς των αποσταγμάτων – Τεχνικές προώθησης αποσταγμάτων.

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα (Ομάδα στόχος)

Γεωπόνοι, Οινολόγοι, Πτυχιούχοι θετικών επιστημών, σε εργαζομένους σε αποστακτήρια, ιδιώτες αποσταγματοποιούς,  σε φοιτητές, σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε Επαγγελματίες  Εστίασης ή τουριστικών επαγγελμάτων.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας (Προαπαιτούμενα προσόντα συμμετεχόντων)

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Επαγγελματίες Εστίασης ή τουριστικών επαγγελμάτων, ερασιτέχνες αποσταγματοποιοί, κάτοχοι άδειας απόσταξης

 

Μέθοδος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως.

 

Εκπαιδευτικό υλικό/ πρόσθετες πηγές

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.

 

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότηταςΔιάρκεια σε ώρες
1.     Αλκοόλη Ποτοποιίας – Απόσταγμα

 

 

1.1 Αλκοόλη Ποτοποιίας (από μελάσα, κρασί, σταφίδα)- παραγωγή αλκοόλης 96 % vol και αποστάγματος έως 90 % vol. Χρήσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά1
1.2 Απόσταγμα (από κρασί, σταφίδα): παραγωγή –κατηγορίες προϊόντων1
1.3   Χρήση και τεχνικές αξιοποίησης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και την ισχύουσα νομοθεσία1
 1. Τσίπουρο
2.1  Νομοθεσία1
2.2  Διαδικασία και παράμετροι παραγωγής1
2.3  Αξιολόγηση της ποιότητας1
 1. Ούζο
3.1  Νομοθεσία1
3.2  Διαδικασία και παράμετροι παραγωγής
3.3  Αξιολόγηση της ποιότητας-κριτήρια παραγωγικής διαδικασίας και κριτήρια καταναλωτή. Θόλωμα-γαλάκτωμα1
 1. Προώθηση αποσταγμάτων
4.1  Στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς των αποσταγμάτων1.5
4.2  Τεχνικές προώθησης αποσταγμάτων1.5

 

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Τεστ πολλαπλών απαντήσεων

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν εκπαιδευόμενοι. Τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση ή/και βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Γεώργιος Κοτσερίδης

Ο Δρ Γιώργος Κοτσερίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2008 και θητεία από το 2014. Εργάστηκε επίσης στο ίδιο Πανεπιστήμιο με Λέκτορας Οινολογίας μεταξύ 2003 και 2008.

Βιογραφικό σημείωμα

Εμμανουήλ Γιαμνιαδάκης

Οινικό marketing & πωλήσεις

 

Βιογραφικό σημείωμα

Μαρία Ζερβού

Η κα ΖΕΡΒΟΥ σπούδασε στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας. Ακολουθήσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Bordeaux DEA en Oenologie-Ampelologie.

Εργάστηκε στο ΟΥΖΟ12, στην Ποτοποιία Σ&Η&Α ΜΕΤΑΞΑ στην ΙΝΤΕRVINO και δίδαξε στο Τμήμα Οινολογίας Τεχνολογία Αποσταγμάτων.

Συνεργάζεται με τις εταιρείες Lost  Lake Distillates, Συνεταιρισμός Σάμου και άλλες στο πλαίσιο συμβουλευτικής και δημιουργίας νέων προϊόντων.

Οδηγός Σπουδών: